mobile
Untitled-3

เดินทางกับเราทีมงานเช่ารถตู้กับโปรโมชั่นพิเศษในราคาสุดคุ้ม พร้อมกับความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปอย่างเดียว หรือว่าจะไป-กลับ ทางเราก็พร้อมให้บริการ สามารถดูอัตราค่าบริการต่างๆได้ที่ อัตราค่าบริการ

เช่ารถตู้

บริการให้เหมา-เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เดินทางไปกับเราพร้อมกับความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เรามีรถตู้ไว้ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด-ต่างจังหวัด ประชุมสัมมนา คณะดูงาน ฯลฯ เราก็พร้อมให้บริการท่านทุกที่ทุกเวลา มีทั้งแบบบริการเป็นรายวัน และรายชั่วโมง ให้ท่านได้เลือกใช้บริการในราคาที่ถูกต้อง ไม่มีคิดค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางกับเราทีมงานเช่ารถตู้กับโปรโมชั่นพิเศษในราคาสุดคุ้ม พร้อมกับความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปอย่างเดียว หรือว่าจะไป-กลับ ทางเราก็พร้อมให้บริการ สามารถดูอัตราค่าบริการต่างๆได้ที่ อัตราค่าบริการ

เงื่อนไข

การเดินทาง : รถตู้
 เงื่อนไขการเช่า : เช่ารถพร้อมคนขับเท่านั้น
 การให้บริการ : บริการทั่วประเทศ
 การจอง : กรุณาจองล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อให้ทางรถตู้ได้เตรียมความพร้อม
 การชำระเงิน : ชำระค่ามัดจำ 50% (ที่เหลือเก็บหน้างาน)
 อัตราค่าบริการ : สามารถตรวจสอบราคาค่าบริการได้ที่ อัตราค่าบริการ

เช่ารถ SUV

บริการให้เหมา-เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เดินทางไปกับเราพร้อมกับความสะดวกสบาย และความปลอดภัย เรามีรถตู้ไว้ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด-ต่างจังหวัด ประชุมสัมมนา คณะดูงาน ฯลฯ เราก็พร้อมให้บริการท่านทุกที่ทุกเวลา มีทั้งแบบบริการเป็นรายวัน และรายชั่วโมง ให้ท่านได้เลือกใช้บริการในราคาที่ถูกต้อง ไม่มีคิดค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ

เงื่อนไข

การเดินทาง : รถ SUV
 เงื่อนไขการเช่า : เช่ารถพร้อมคนขับเท่านั้น
 การให้บริการ : บริการทั่วประเทศ
 การจอง : กรุณาจองล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อให้ทางรถตู้ได้เตรียมความพร้อม
 การชำระเงิน : ชำระค่ามัดจำ 50% (ที่เหลือเก็บหน้างาน)
 อัตราค่าบริการ : สามารถตรวจสอบราคาค่าบริการได้ที่ อัตราค่าบริการ

เช่ารถแท็กซี่

บริการให้เช่ารถแท๊กซี่พร้อมคนขับ รับ-ส่ง สนามบิน ที่พัก โรงแรม หรือเป็นรถนำเที่ยว ทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ด้วยคนขับที่เราเน้นเรื่องการให้บริการ มารยาทดี มีบริการแบบรายวัน หรือรายชั่วโมง ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ

เงื่อนไข

 การเดินทาง : รถแท๊กซี่
 เงื่อนไขการเช่า : เช่ารถพร้อมคนขับเท่านั้น
 การบริการ : ในตัวเมือง หรือ รอบตัวเมือง
 การจอง : กรุณาจองล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อให้ทางรถแท๊กซี่ได้เตรียมความพร้อม (กรณีที่ต้องการเช่าด่วน ให้ติดต่อโดยตรงตามช่องทางติดต่อสอบถามเท่านั้น)
 การชำระเงิน : ชำระค่ามัดจำ 50% (ที่เหลือเก็บหน้างาน)

เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล

บริการให้เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมคนขับ รับ-ส่ง สนามบิน ที่พัก โรงแรม ไปตีกอล์ฟ ทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ด้วยคนขับที่เราเน้นเรื่องการให้บริการ มารยาทดี มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีบริการแบบรายวัน หรือรายชั่วโมง ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ

เงื่อนไข

 การเดินทาง : รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
 เงื่อนไขการเช่า : เช่ารถพร้อมคนขับเท่านั้น
 การบริการ : ในตัวเมือง หรือ รอบตัวเมือง
 การจอง : กรุณาจองล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อให้ทางเจ้าของรถได้เตรียมความพร้อม (กรณีที่ต้องการเช่าด่วน ให้ติดต่อโดยตรงตามช่องทางติดต่อสอบถามเท่านั้น)
 การชำระเงิน : ชำระค่ามัดจำ 50% (ที่เหลือเก็บหน้างาน)

ALL RIGHTS RESERVED@vantaxithailand.com | HOSTED & DEVELOPED BY WEBSITEGANG